Vi utmärker oss från andra konsultbolag genom att vi "är" hela eller delar av IT-avdelningen hos våra kunder och jobbar enbart med långsiktiga samarbeten och djup verksamhetskunskap.

Systemutveckling

Vi löser allt från kompletta affärssystem till enstaka lösningar, kostnadseffektivt med hög kvalitét. Utvecklingen sker främst på Microsofts plattform och spänner över allt från C# till T-SQL till webbutveckling.

Systemdrift

Vi driftar dina system med preventiv övervakning och skarpa ögon samt hjälper dig med IT i din vardag, support, installation, klienter, servers och nätverk.

Projektledning

Vi är hela eller delar av din IT-avdelning, allt efter behov. Allt från Ledningsgrupp ner till detaljerad projekstyrning.